Instalacje C.O

Centralnym ogrzewaniem nazywamy system ogrzewania domów jednorodzinnych. Instalacje grzewcze w domach zasilane są wodą ogrzewaną za pomocą kotła olejowego, gazowego lub na paliwo stałe. Do najczęściej spotykanych należą instalacje grawitacyjne, gdzie woda gorąca płynie do góry, a woda zimna w dół, oraz instalacje grawitacyjne, gdzie obieg wody wymusza pompa.

Decydując się na montaż określonego kotła oraz osprzętu centralnego ogrzewania, warto poradzić się specjalistów, którzy wyliczą moc odpowiednią do potrzeb domu i domowników, biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, funkcjonalne i inne, które mają znaczenie dla konkretnej osoby.

Instalacje c.o

Nasze Usługi

Instalacja centralnego ogrzewania w systemie dwururowym lub jednorurowym

Montaż instalacji wysokotemperaturowych

Montaż instalacji ogrzewania podłogowego

Instalacja kotłów na paliwo stałe

Naprawa i konserwacja istniejących instalacji

Nadal nie jesteś pewien?

Nasza firma przeprowadzi użytkownika przez cały proces, począwszy od wyboru dolnego źródła, aż do instalacji pompy ciepła i systemu dystrybucji ciepła. Dokładne obliczenia zapewnią najniższe zużycie energii.
W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów niezbędne jest wykonanie dokładnego projektu zapotrzebowania budynku na ciepło, wybór typu oraz wielkości pompy ciepła.